top of page

הרצאה תקשורת בינתרבותית

איך עושים עסקים עם איטלקים?

 בארצות אירופה בכלל ובאיטליה בפרט, קיימת גאווה תרבותית וכללי נימוס (עסקיים או בין-אישיים) רבים, שהבנה או הקפדה עליהם עשויים לעתים לעשות את ההבדל בין כישלון לבין פגישה מוצלחת. 

אנשים נוטים לעשות עסקים ולתקשר בצורה טובה יותר עם אלו שדומים להם תרבותית, או מבינים אותם.

זה מתבטא בהיבטים רבים: משפת הגוף ולחיצת היד, דרך צורת הישיבה וקוד הלבוש ועד לכללי הנימוס ותוכן השיחה. עסקאות או שת"פ ארוכי-טווח יכולים לקום או ליפול בגלל תקשורת והבנה בין-תרבותית אפקטיבית, ואני כאן כדי לסייע לכם להבין מה כדאי לעשות, או לא לעשות, איך ומתי. 

בייעוץ ובסדנאות  שלי תקבלו את כל הכלים להתנהלות נכונה מול איטלקים בפגישות. בנוסף, אערוך לכם היכרות עם קודי לבוש שונים ומנהגים ונימוסים אירופאיים, וכיצד זה מקנה יתרון בכישורי ההתנהלות האישית והעסקית במו"מ, פיתוח קשרים עסקיים והשגת יעדי החברה.

אני מאמינה שהבנה מעמיקה של הסיבות שהובילו לכללים הללו ושל הרקע התרבותי האיטלקי, יאפשרו הבנה טובה יותר של הצד השני וגם התנהגות ׳טבעית׳ יותר, שתסייע לכם ליצור קרבה וקשרים בין-אישיים ועסקים טובים ואיכותיים יותר.

הצעד העסקי הבא שלכם עם איטליה מתחיל כאן!

ליצירת קשר לחצו כאן.

עסקים באיטליה
bottom of page